BIG BOUNCE (SITE SPECIFIC)

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

(català):

Big Bounce/Site Specific: Proposta per a espais no teatrals

 El col·lectiu Big Bouncers, en les seves intervencions performatives per a espais no teatrals, proposa un treball centrat en  la relació entre el moviment, la paraula i l’espai.

L’especificitat que ofereix cada espai amb on es presenta el treball, serveix com a detonant per a desplegar un imaginari sobre el qual es construeix una composició instantània, única i irrepetible. La investigació gira entorn l’espai escollit, i més concretament al voltant dels seus origens. S’indaga en la seva història, la seva transformació, els seus usos diversos, les persones que l’han habitat,  la seva funció dins la  comunitat, la seva influència en l’entorn en què es troba i viceversa, anècdotes i memòries personals, esdeveniments  destacats, etc. De tot el material sorgit de la investigació, es fa una recopilació documental que serveix de material base per a començar el joc i és la font d’inspiració per a iniciar la composició, posant en funcionament les eines  per a la  creació i el treball escènic. Big Bounce/Site specific proposa un joc sobre la temporalitat i els possibles derivats i/o versions d’un mateix origen. S’entra en el terreny dels possibles, a partir de l’imaginari personal  i col·lectiu inspirat per un espai comú, tot això es tradueix en cossos que es transformen, es modifiquen, es substitueixen, es complementen, versionen, etc. Prenent el tema de l’origen com a punt de partida es juga a manipular i  transformar aquest origen obrint noves possibilitata de passats i futurs; i ens qüestionem: Quan comecem a comptar en el temps per a determinar un origen? Quins possibles futurs es deriven d’un mateix origen? Com podem deduir diferents passats des d’un punt de partida concret?

(castellano):

Big Bounce/Site Specific: Propuesta para espacios no teatrales

 El colectivo Big Bouncers, en sus intervenciones performáticas para espacios no teatrales, propone un trabajo centrado en  la relación entre el movimiento, la palabra y el espacio.

La especificidad que ofrece cada espacio con el que se trabaja sirve como detonante para desplegar un imaginario sobre el cual se construye una composición instantánea, única e irrepetible. La investigación gira alrededor  del espacio escogido, y más concretamente alrededor de sus orígenes. Se indaga en su historia, su transformación, sus usos diversos, las personas que la han habitado,  su función dentro de la  comunidad, su influencia en el entorno en que se encuentra y viceversa, anécdotas y memorias personales, acontecimientos  destacadas, etc. De todo el material surgido de la investigación, se hace una recopilación documental que sirve de material base para comenzar el juego y es la fuente de inspiración para iniciar la composición, poniendo en funcionamiento las herramientas desarrolladas para la  creación y el trabajo escénico. Big Bounce/Site specific propone un juego sobre la temporalidad y los posibles derivados y/o versiones de un mismo origen. Se entra en el terreno de los posibles, a partir del imaginario personal y colectivo inspirado por un espacio común, todo esto traducido en cuerpos que se transforman, se modifican, se sustituyen, se complementan, versionan, etc. Tomando el tema del origen como punto de partida se juega a manipular y  transformar este origen abriendo nuevas posibilidades de pasados y futuros; y cuestionando: ¿Cuándo comenzamos a contar el tiempo para determinar un origen? ¿Qué posibles futuros se derivan de un mismo origen? ¿Cómo podemos deducir diferentes pasados desde un punto de partida concreto?

(English)

Big Bounce/Site Specific: Proposal for non-theatrical spaces

The Big Bouncers Collective in their performances for non-theatrical spaces proposes a work focused on the relationship between movement, word and space. The specificity offered by each space where the work is presented serves as a trigger to display imagery from which to compose the piece. The investigation is based on the chosen venue, and more specifically on its origins. We investigate its history, its transformation through time, its various uses, the people who have inhabited it, its role in the community, its influence on the environment and vice versa, anecdotes and personal memories, important events, etc. The compilation of all material emerged from the research serves as the basic material to start our compositional display and is the inspiration source used to put into practice the tools to create the performance. Big Bounce / Site specific proposes a game around the concept of time and possible derivatives and / or versions of the same origin. We enter the field of possibilities which emerge from the personal and collective imaginary inspired by a common space, and we translate it into bodies that are transformed, modified, replaced, complemented, versioned, etc. Taking the theme of the origin as a starting point, we manipulate and transform the source opening new possibilities of past and future; and we question: When do we start counting in time to determine an origin? What possible futures are derived from the same source? How can be deduce different pasts from particular point?

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s