O.V.N.I

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

TRAILER
Dossier OVNI_CAT

Sinopsi/Sinopsis:

(Català)

Quina funció té un objecte? Quina funció té un cos? Quina funció tenim com a espectadors? I com a intèrprets? Quina és la funció de l’escena? O.V.N.I és una peça que gira al voltant d’aquestes preguntes i proposa un viatge en què s’alteren les funcions dels cossos, els objectes i la mirada de l’espectador. Una peça que juga a expandir els límits d’allò visible i a fer emergir noves relacions i noves maneres de mirar l’escena. Aquest nou projecte del Col·lectiu Big Bouncers vol explorar la relació entre l’objecte, el cos, el context i el significat. Tot i que els objectes vagin sempre lligats a un ús i un significat concrets, què passa quan n’alterem les seves funcions? Què passa quan deixen de ser identificables, anomenables? L’escenari ofereix un marc idoni per donar vida a allò invisible. Per transformar, expandir i rellegir la relació entre el cos, l’objecte i el context. Per qüestionar, fins i tot, la funció dels diversos elements del fet escènic: intèrprets, públic i escenari.

(Castellano)

¿Qué función tiene un objeto? ¿Qué función tiene un cuerpo? ¿Qué función tenemos como espectadores? Y como intérpretes? ¿Cuál es la función de la escena? O.V.N.I es una pieza que gira alrededor de estas preguntas y propone un viaje en el que se alteran las funciones de los cuerpos, los objetos y la mirada del espectador. Una pieza que juega a expandir los límites de lo visible y hacer emerger nuevas relaciones y nuevas maneras de mirar la escena. Este nuevo proyecto del Colectivo Big Bouncers quiere explorar la relación entre el objeto, el cuerpo, el contexto y el significado. Aunque los objetos vayan siempre ligados a un uso y un significado concretos, qué pasa cuando alteran sus funciones? ¿Qué pasa cuando dejan de ser identificables, nombrables? El escenario ofrece un marco idóneo para dar vida a lo invisible. Para transformar, expandir y releer la relación entre el cuerpo, el objeto y el contexto. Para cuestionar, incluso, la función de los diversos elementos del hecho escénico: intérpretes, público y escenario.

(English)

What purpose does an object serve? What purpose does a body serve? What purpose do we serve as the audience? And as performers? What purpose does the set serve? O.V.N.I is a piece that revolves around these questions. It proposes a journey in which the roles of bodies, objects and the audience’s gaze alternate. This piece toys with stretching the boundaries of what is visible and generating new relationships and new ways of looking at the scene. This new project of the Big Bouncers Collective wants to explore the relationship between the object, the body, the context and the meaning. Although objects are always tied to concrete usage and meaning, what happens when they alter their functions? What happens when they cease to be identifiable, namable? The stage offers an ideal setting to give life to the invisible. To transform, expand and reread the relationship between the body, the object and the context. In order to question, even, the function of the diverse elements of the scenic fact: performers, public and scenario.

Fitxa artística:
Direcció: Col·lectiu Big Bouncers(Cecilia Colacrai, Mireia de Querol i Anna Rubirola).
Creació i interpretació: Cecilia Colacrai, Mireia de Querol , Anna Rubirola, Ursa Sekirnic .
Disseny d’il·luminació: Joana Serra.
Col·laboració artística: Tanya Beyeler
Disseny de l’espai escènic i objectes: Maria Alejandre.
Disseny de vestuari: Jorge Dutor.
Disseny d’àudio: Pablo Mo Ramírez.
Vídeo i foto: Tristán Pérez Martín.
Producció: Anna Bohigas.
Co-produeixen:  Festival Simògraf (Olot), El Graner(Barcelona) i Antic Teatre (Barcelona).
Amb el suport de: Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya
Amb la col·laboració de: La Visiva (Barcelona) , El Graner (Barcelona), Sharing&Moving/International Residencies, Festival Interplay (Torino),La Caldera (Barcelona), L’Estruch (Sabadell), L’Animal a l’Esquena (Celrà), Festival Grec (Barcelona).
Agraïments: Sergio Roca, Iris Heitzinger.
Estrena: Festival Sismògraf dia 21 d’Abril de 2017 Teatre Principal