About

(Català)
Col·lectiu Big Bouncers: Anna Rubirola , Cecilia Colacrai i Mireia de Querol.
Totes elles són creadores independents residents a Barcelona. Actualment gestionen les activitats de l’espai de creació La Visiva (Barcelona), i formen part del nou projecte de La Caldera. Compten amb una àmplia trajectòria com a creadores en solitari o juntament amb altres artistes així com en la docència de la dansa. El col·lectiu ha rebut el Premi Sebastià Gasch, Aplaudiment a la creació emergent, FAD 2015, per la peça BIG BOUNCE.
Comencen a treballar conjuntament al maig del 2012.
Des de l’inici el treball del col·lectiu s’ha desenvolupat i articulat al voltant de tres eixos d’acció: la creació de peces escèniques, la creació de performances per espais no convencionals “site specific”, i la pedagogia. Fins ara han estrenat les peces: Big Bounce (2013), Big Bounce Site Specific (2013), Doppelgänger (2014), I see a spider on the wall (2014). Actualment estan treballant en la seva nova creació ‘O.V.N.I’ que s’estrenarà al Festival Sismògraf d’Olot el 21 d’abril de 2017.

(Castellano)
Colectivo Big Bouncers: Anna Rubirola , Cecilia Colacrai y Mireia de Querol.
Todas ellas son creadoras independientes residentes en Barcelona. Actualmente gestionan las actividades del espacio de creación La Visiva (Barcelona), y forman parte del nuevo proyecto de La Caldera. Cuentan con una amplia trayectoria como  creadoras en solitario o junto a otras artistas así como en la docencia de la danza. El colectivo ha recibido el Premip Sebastià Gasch, Aplaudiment a la creació emergent, FAD 2015, por la pieza BIG BOUNCE.
Empiezan a trabajar conjuntamente en mayo del 2012.
Desde el inicio el trabajo del colectivo se ha desarrollado y  articulado alrededor de tres ejes de acción: la creación de piezas escénicas, la creación de performances para espacios no convencionales “site specific”, y la pedagogía. Hasta el momento han estrenado les piezas: Big Bounce (2013), Big Bounce Site Specific (2013), Doppelgänger (2014), I see a spider on the wall (2014). Actualmente estan trabajando en su nueva creación ‘O.V.N.I’ que se estrenará en el Festival Sismògraf de Olot el 21 de abril de 2017.

(English)
Big Bouncers Collective: Anna Rubirola , Cecilia Colacrai and Mireia de Querol.
The three of them are choreographers resident in Barcelona. At the moment they manage the activities of the Associació La Visiva and they are part of the new project of La Caldera. They all have a trajectory as choreographers, making their own work or in collaboration with other artists, as well as with the pedagogy of dance. The Collective has received the Price Premi Sebastià Gasch, Aplaudiment a la creació emergent, FAD 2015, for the piece BIG BOUNCE.
They start to work together in May 2012, sharing interests and developing a common practice, with the goal of researching and depening their knowledge in the field of movement and performance, and also of generating their own working methodology. From the begining of their work as a collective, they have developed three diferent lines of action: the creation of pieces for stage, the creation of performances for non conventional spaces “site specific”, and the pedagogy. Until now they have created the pieces: Big Bounce (2013), Big Bounce Site Specific (2013), Doppelgänger (2014), I see a spider on the wall (2014). They are currently working on their new creation ‘O.V.N.I’ to be premiered at the Festival Sismògraf de Olot on April 21, 2017.